Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Εργαστήριο Παιδαγωγικών

Υπεύθυνη: Δρ. Ελένη Καινούργιου

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τηλ.: 2651050737

   

                                             1. Άποψη του Εργαστηρίου

   

Το εργαστήριο έχει ως σημεία αναφοράς θέματα και ανάγκες ερευνητικού, διδακτικού και παιδαγωγικού χαρακτήρα στα επιστημονικά πεδία της Διδακτικής Μεθοδολογίας, της Διαπολιτισμικής Αγωγής και των Σύγχρονων Τάσεων Προσχολικής Αγωγής. Ειδικότερα, το εργαστήριο δραστηριοποιείται στις ακόλουθες θεματικές περιοχές:

1. Παραγωγή έγκυρης επιστημονικής γνώσης στους τομείς

  • Οργάνωση, διεξαγωγή και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας,
  • Περιγραφή, ανάλυση και ερμηνεία της παιδαγωγικής και διδακτικής πράξης,
  • Μελέτη των επιδράσεων της εφαρμογής εναλλακτικών μοντέλων προσχολικής αγωγής στους φοιτητές/τριες,
  • Διερεύνηση της ποιότητας της παιδαγωγικής επικοινωνίας και σχέσης παιδαγωγού-παιδιού προσχολικής ηλικίας (δημιουργία παιδαγωγικής ατμόσφαιρας).

2. Οργάνωση και συντονισμός πρακτικών και θεωρητικών ασκήσεων (π.χ. μικροδιδασκαλίες, μακροδιδασκαλίες) στα παραπάνω επιστημονικά πεδία για φοιτητές/τριες.

3. Παραγωγή παιδαγωγικού και εποπτικού υλικού για την προαγωγή και στήριξη των διδακτικών δραστηριοτήτων.

4. Συνεργασία με άλλα εκπαιδευτικά και επιστημονικά ιδρύματα που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς και γενικά την ανάπτυξη κάθε σχετικής επιστημονικής δραστηριότητας.

                       

 

 

© Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία | 4o χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών | Τ.Κ. 45500 | Ιωάννινα | Τηλ. 2651050735 | Email: ece@ioa.teiep.gr

You are here: Home Εργαστήρια Παιδαγωγικών