Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Εργαστήριο Ψυχολογίας & Ιατρικών Μαθημάτων

Υπεύθυνη: Στρατούλα Μάντζιου

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Τηλ.: 2651050741

     

                                              1. Άποψη του Εργαστηρίου

Το Εργαστήριο έχει ως αποστολή:

1. Την κάλυψη των διδακτικών και ερευνητικών αναγκών του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής καθώς και άλλων Τμημάτων της ΣΕΥΠ, σε ό,τι αφορά αφενός το αντικείμενο της ανάπτυξης βρεφών και νηπίων

2. Την διεπιστημονική συνεργασία με κάθε μορφής εργαστήρια, κέντρα ερευνών και ακαδημαϊκά ιδρύματα της ημεδαπής και αλλοδαπής, εφόσον οι επιστημονικοί τους στόχοι συμβαδίζουν και αλληλοσυμπληρώνονται με εκείνους του Εργαστηρίου. Είναι χωρητικότητας 50 φοιτητών και διαθέτει Η/Υ και σύνδεση με το διαδίκτυο καθώς και λοιπό τεχνικό εξοπλισμό, που είναι αναγκαίος για τη διενέργεια διδασκαλίας, εργαστηριακών ασκήσεων και διεπιστημονικών διασυνδέσεων.

© T.E.I. Ηπείρου | Τμήμα Προσχολικής Αγωγής | 4o χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών | Τ.Κ. 45500 | Ιωάννινα | Τηλ. 2651050714

You are here: Home Εργαστήρια Ψυχολογίας & Ιατρικών Μαθημάτων