Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Εργαστήριο Έρευνας και Εφαρμογής Βρεφικής Αφής - ΕΕΕΒΑ

   ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΡΕΦΙΚΗΣ ΑΦΗΣ
Υπεύθυνη: Δρ. Σ. Μάντζιου
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Τηλ. 26510 50741
   
 eeeba1

 Χώρος Υποδοχής Γονέων-Βρεφών
Έργα «Μητρότητας» – Ευγενής Χορηγία του Καλλιτέχνη Θεόδωρου Παπαγιάννη

eeeba3
  eeeba2   
eeeba4 Μάιος 2013
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο  ΙΑΙΜ
Πρακτική Άσκηση με Γονείς
Εργαστήριο Έρευνας και Εφαρμογής Βρεφικής Αφή
Τ.Ε.Ι Ηπείρου 
eeeba6

 


Σκοπός τους Εργαστηρίου -ΕΕEΒΑ- είναι η προώθηση της επιστημονικής έρευνας, η παροχή υπηρεσιών προς τρίτους και η ενίσχυση του εκπαιδευτικού έργου και προγραμμάτων Δια Βίου Μάθησης, στο πεδίο της Θεραπευτικής Αφής υπό το πρίσμα της Πρώιμης Προληπτικής Συμβουλευτικής, με στόχο την προαγωγή της Βρεφικής Ψυχικής Υγείας.

Συγκεκριμένα οι τομείς των δραστηριοτήτων του Εργαστηρίου είναι:

 1. Ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας στο πλαίσιο των Πρώιμων Εμπειριών στην προαγωγή της κοινωνικής, συναισθηματικής και γνωστικής ανάπτυξης κατά τη διάρκεια της βρεφικής ηλικίας
 2. Ανάπτυξη της ερευνητικής δραστηριότητας με έμφαση στις επιδράσεις της Θεραπευτικής Αφής, στο σύστημα των φυσικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και ιστορικών αναπτυξιακών πλαισίων ανάπτυξης του βρέφους
 3. Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης των ενδιαφερόμενων σε επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές, χαμηλού κόστους, όπως είναι η Βρεφική Χειροπρακτική
 4. Επέκταση των υπηρεσιών του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής, ανταποκρινόμενο αφενός στα κελεύσματα των καιρών στην ενίσχυση της βιωσιμότητάς του, αφετέρου σε διαπιστωμένες ανάγκες στην εφαρμογή Πρώιμων Προληπτικών Συμβουλευτικών Παρεμβάσεων  
 5. Υποστήριξη της προπτυχιακής εκπαιδευτικής διαδικασίας και προώθηση της μεταπτυχιακής και της Δια Βίου Μάθησης στα ως άνω επιστημονικά πεδία.
 6. Οργάνωση Σεμιναρίων με μετακλήσεις από διεθνώς αναγνωρισμένους ειδικούς που ερευνούν, εφαρμόζουν και διδάσκουν Πρώιμα, Συμβουλευτικά Παρεμβατικά Προγράμματα, βρεφικής-νηπιακής ηλικίας      
 7. Σχεδιασμός και ανάπτυξη Συμβουλευτικών Προγραμμάτων Πρώιμης Ηλικίας
 8. Συνεργασίες με Παιδικούς Σταθμούς, Νοσοκομεία και συναφείς χώρους ανάπτυξης του μικρού παιδιού, στη χώρα και στην αλλοδαπή
 9. Έκδοση εγχειριδίων και επιστημονικών μελετών  
 10. Ψηφιοποίηση του παραγόμενου υλικού.

Ιστορικό ’Ιδρυσης

 • Το 2013, κατόπιν απόφασης της Γεν.Συνέλευσης ΤΕΙ Ηπείρου: Θέμα 4ο /25-04-2013 στο Τμήμα Προσχολικής Αγωγής (πρώην Βρεφονηπιοκομίας), λειτούργησε το «Αναπτυξιακό Κέντρο Βρεφικής Χειροπρακτικής»
 • Το 2014, δρομολογήθηκαν οι ενέργειες για την έγκριση εργαστηρίων στο ΤΕΙ Ηπείρου, μεταξύ αυτών και του «Εργαστήριου Έρευνας και Εφαρμογής Βρεφικής Χειροπρακτικής -ΕΕΕΒΑ-» (υπεύθυνη Σ.Μάντζιου καθηγήτρια Τμήματος Προσχολικής Αγωγής), το οποίο και αντικατέστησε το προαναφερθέν «Αναπτυξιακό Κέντρο Βρεφικής Χειροπρακτικής»
 • Το 2015, στην Ολομέλεια της Επιτροπής Εκπαίδευσης και Ερευνών-ΤΕΙ/Η, με την απόφαση 1/Θ.19/13-01-2015/(ΑΔΑ:ΩΒ844691ΟΙ-ΞΙΤ), εγκρίθηκε η υλοποίηση του Έργου «Εκπαιδευτικές Συνεδρίες Γονέων στη ΒΧ», στο Έργο 9 – Διαχείρισης ΕΛΚΕ, στο πλαίσιο λειτουργίας του προαναφερθέντος εργαστηρίου
 • Από το 2016, λειτουργεί κατόπιν καθορισμού του εσωτερικού κανονισμού, ΦΕΚ 281-11/02/2016.                                                                                               

2013 – έως σήμερα

Ερευνητικό Έργο

Δημοσιευμένες Εργασίες    

 • Καραβίδα, Β., Βρυώνη, Ε., Ζιώγα, Ε. & Βέργου, Μ. (υπό δημοσίευση). Η επίδραση των προγεννητικών και περιγεννητικών παραγόντων στην πρόσληψη βάρους κατά την πρώιμη παιδική ηλικία. Διεπιστημονική Φροντίδα Υγείας.
 • Μάντζιου, Σ., Αχνούλα, Γ. & Καραβίδα, Β. (2014). Η σπουδαιότητα της θετικής αφής στην ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων. ΟΜΕΠ-Ερευνώντας τον κόσμο του παιδιού, 13, 285, ISSN1106-5036.
 • Charisi, A., Mantziou, S., Pontikou, M. (2013). Parents Infant Massage Classes as a Function of Adult Education. Proceedings: 1st International Conference on Applied Innovation: Problems and Perspectives of Innovative Entrepreneurship in Greece within the International Environment. (pp 243-254). ISBN 978-960-86583-8-7, ISSN CD ROM 2241-6870, & ISSN ON LINE 2241-6862.
 • Zioga, E., Kotsis, T. & Karavida, V. (2013). Educational Settings and the application of psycho-motric activities. Proceedings: 1st International Conference on Applied Innovation: Problems and Perspectives of Innovative Entrepreneurship in Greece within the International Environment, (pp 262-268). ISBN 978-960-86583-8-7, ISSNCDROM 2241-6870, & ISSNONLINE 2241-6862.
 • Mantziou, S., Achnoula, G.,Tallarou, A.M. & Karavida, V. (2013). The Structure and the Function of Characteristics of the Developmental Center of Infant Massage in TEI of Epirus. Proceedings: 1st International Conference on Applied Innovation: Problems and Perspectives of Innovative Entrepreneurship in Greece within the International Environment. (pp. 269-278). ISBN 978-960-86583-8-7, ISSN CD ROM 2241-6870, & ISSN ON LINE 2241-6862.
 • Oikonomou,V., Mantziou, S., Achnoula, G., & Siolou, C. (2013). Professionals in Health, Early Care & Education in Applying Infant Massage. Proceedings: 1st International Conference on Applied Innovation: Problems and Perspectives of Innovative Entrepreneurship in Greece within the International Environment. (pp 255-261). ISBN 978-960-86583-8-7, ISSN CD ROM 2241-6870, & ISSN ON LINE 2241-6862.

Οργάνωση Βιωματικού Σεμιναρίου

 • Μάντζιου, Σ., Καραβίδα, Β., Βρυώνης, Γ., Ζιώγα, Ε., Μπατσής, Δ., Κανελλοπούλου, Ε. & Τσιατούρα, Π. (2017). Βιωματικό Σεμινάριο: Η προαγωγή της πνευματικότητας του νοσηλευόμενου παιδιού. 29ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας "Παιδιά, Έφηβοι & Οικογένεια στη Νέα Εποχή. Ανάγκες Υγείας & Ψυχοκοινωνικής Ευεξίας", 14-17 Σεπτεμβρίου 2017, Καβάλα.

Προφορικές Ανακοινώσεις σε Διεθνή και Πανελλήνια Συνέδρια

 • Χαρίση, Α., Καραβίδα, Β. & Μάντζιου, Σ. (2017). Το παιδί μου μπήκε στην εφηβεία, πώς να μιλήσω μαζί του; 29ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας "Παιδιά, Έφηβοι & Οικογένεια στη Νέα Εποχή. Ανάγκες Υγείας & Ψυχοκοινωνικής Ευεξίας", 14-17 Σεπτεμβρίου 2017, Καβάλα.
 • Καραβίδα, Β., Διονύσης, Σ., Ζιώγα, Ε., Αναγνώστου, Ι. & Βαρθαλίτου, Β. (2015). Οι διαστάσεις των διατροφικών διαταραχών στην προσχολική ηλικία. 13ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής -ΠΑΣΥΒΝ-"Σύγχρονες Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις στην Προσχολική Αγωγή - Θεωρία και Πράξη", 20-22 Μαρτίου, Ιωάννινα.
 • Μάντζιου, Σ., Καραβίδα, Β., Διονύσης, Σ., Ζιώγα, Ε. & Χριστιά, Ε. (2015). Πρόληψη βρεφικών διαταραχών πρόσληψης τροφής μέσω των πρώιμων εμπειριών: Η συνεισφορά της κριτικής-ευαίσθητης περιόδου. 13ο Πανελλήνιο Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Προσχολικής Αγωγής -ΠΑΣΥΒΝ-"Σύγχρονες Ψυχοπαιδαγωγικές Προσεγγίσεις στην Προσχολική Αγωγή - Θεωρία και Πράξη", 20-22 Μαρτίου, Ιωάννινα.
 • Mantziou, S. (2014). Greek Parental Strategies and Infant Sleep Problems: A Prelimitary Report. 14th World Congress, World Association of Infant Mental Health-WAIMH-"Babies: Their Contribution-Our Responsibilities", 14th-18th June, Edinburg, Scotland.
 • Μάντζιου, Σ. (2014). Η αφή ως Διαμεσολαβητικό Μέσο Πρώιμης Συμβουλευτικής στην Επικοινωνία μεταξύ Φροντιστή και Βρέφους. 26ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ε.Ε.Κ.Π.Π.Υ.: "Από το παιδί στον έφηβο και τον ενήλικα - Μεταβάσεις και θέματα ακμής", 21-23 Σεπτεμβρίου, Ιωάννινα.
 • Mantziou, S. (2014). Dimensions and Application of Touch in Infants and Toddlers. International Pre-School Education Convention: "Investing in Pre-School Education in Times of Economic Crisis", Pan-Hellenic Association of Early Childhood Educators-PAECE-, 4-6 April, Thessaloniki, Greece.
 • Καραβίδα, Β., Κώτσης, Θ. & Ζιώγα, Ε. (2013). Η σημασία του παιχνιδιού στη μάθηση και ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού (ερευνητική προσέγγιση). 9ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΟΜΕΠ: "Δεξιότητες ζωής, Προσωπική - Κινητική Ανάπτυξη στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία", 18-20 Οκτωβρίου, Ιωάννινα.

Αναρτημένες Ανακοινώσεις σε Διεθνή και Πανελλήνια Συνέδρια

 • Βρυώνη, Α., Ζιώγα, Ε., Νέου, Ε. & Κανέλλου, Ν. (2017). Βιοηθικά ζητήματα γύρω από το θεσμό της παρένθετης μητέρας. 29ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας "Παιδιά, Έφηβοι & Οικογένεια στη Νέα Εποχή. Ανάγκες Υγείας & Ψυχοκοινωνικής Ευεξίας", 14-17 Σεπτεμβρίου 2017, Καβάλα. 2ο Βραβείο Αναρτημένης Ανακοίνωσης.
 • Κανέλλου, Ν., Ζιώγα, Ε., Βρυώνη, Α. & Κανελλοπούλου, Ε. (2017). Η διερεύνηση της σχέσης της επιλόχειας κατάθλιψης με το μητρικό θηλασμό. 29ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας "Παιδιά, Έφηβοι & Οικογένεια στη Νέα Εποχή. Ανάγκες Υγείας & Ψυχοκοινωνικής Ευεξίας", 14-17 Σεπτεμβρίου 2017, Καβάλα.
 • Καραβίδα, Β., Ζιώγα, Ε., Βρυώνη, Ε. & Κώτσης, Θ. (2017). Η διατροφική συμπεριφορά των παιδιών προσχολικής ηλικίας. 29ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας "Παιδιά, Έφηβοι & Οικογένεια στη Νέα Εποχή. Ανάγκες Υγείας & Ψυχοκοινωνικής Ευεξίας", 14-17 Σεπτεμβρίου 2017, Καβάλα.
 • Καραβίδα, Β., Βρυώνη, Ε., Κανέλλου, Ν., Τζουρμανά, Ε., Τσιατούρα, Π. & Παππά, Α. (2017). Η επίδραση του μητρικού θηλασμού στην ανάπτυξη του παιδιού. 29ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρίας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας "Παιδιά, Έφηβοι & Οικογένεια στη Νέα Εποχή. Ανάγκες Υγείας & Ψυχοκοινωνικής Ευεξίας", 14-17 Σεπτεμβρίου 2017, Καβάλα.
 • Ζιώγα, Ε,. Καραβίδα, Β., Βρυώνη, Ε., Λουκάκη, Μ., Τσεργούλα, Α. & Νέου, Ε. (2016). Η Εφαρμογή της Θεωρίας της Προσκόλλησης στην Επικοινωνία Παιδίατρου και Νοσηλευόμενου Παιδιού. 28ο Συνέδριο Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας «Νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ», Ολιστική προσέγγιση της υγείας παιδιού και εφήβου. 7-9 Οκτωβρίου,Τρίκαλα. 2o Βραβείο Αναρτημένης Ανακοίνωσης.
 • Ζιώγα, Ε,. Καραβίδα, Β., Βρυώνη, Ε., Λουκάκη, Μ., Τσεργούλα, Α. & Νέου, Ε. (2016). Η Εφαρμογή της Θεωρίας της Προσκόλλησης στην Επικοινωνία Παιδίατρου και Νοσηλευόμενου Παιδιού. 28ο Συνέδριο Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας «Νοῦςὑγιήςἐν σώματι ὑγιεῖ», Ολιστική προσέγγιση της υγείας παιδιού και εφήβου. 7-9 Οκτωβρίου,Τρίκαλα. 2o Βραβείο Αναρτημένης Ανακοίνωσης.
 • Ζιώγα, Ε., Βρυώνη, Ε. & Νέου, Ε. (2016). Προβληματισμοί της Κοινωνικής Παιδιατρικής: η Εφαρμογή Προγραμμάτων Προαγωγής της Υγείας στη Διάρκεια της Βρεφικής, Νηπιακής και Σχολικής ηλικίας. 28ο Συνέδριο Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας «Νοῦς ὑγιής ἐν σώματι ὑγιεῖ», Ολιστική προσέγγιση της υγείας παιδιού και εφήβου. 7-9 Οκτωβρίου,Τρίκαλα.
 • Ζιώγα, Ε., Λουκάκη, Μ., Καραβίδα, Β. & Μάντζιου, Σ. (2016). Θεματικές Διαστάσεις του "ΕΠΠΣ" - Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Προγεννητικής Συμβουλευτικής. 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας "Ζητήματα Πολυπολιτισμικότητας και Κοινωνικής Δικαιοσύνης στη Συμβουλευτική Ψυχολογία", 4-6 Νοεμβρίου, Αθήνα.
 • Mantziou, S., Vrionis, G., Dionisis, S., Stavridou, S. & Xatzikosta, E. (2015). Supporting Early Development in Face of the Greek Economical Crisis: The Developent of HOPE, a Socio-Emotional Program for Preschool Children. 1st International Developental Pediatrics (IDP) Congress and the 2nd National Developmental Pediatrics Congress: "Addressing Difficulties in Early Childhood Developmet", 2-5th December, Turkey.  
 • Mantziou, S., Karavida, V., Dionisis, S., Zioga, E., Vrioni, E. & Verdeli, M. (2015). Symptoms of Developmental Disorders during the First Year of Life. 1st International Developental Pediatrics (IDP) Congress and the 2nd National Developmental Pediatrics Congress: "Addressing Difficulties in Early Childhood Developmet", 2-5th December, Turkey.
 • Mantziou, S., Karavida, V., Anagnostou, I., Zioga, E. & Achnoula, G. (2015). Early Prevemtion Act for Infant Feeding Disorders. 1st International Developental Pediatrics (IDP) Congress and the 2nd National Developmental Pediatrics Congress: "Addressing Difficulties in Early Childhood Developmet", 2-5th December, Turkey.
 • Vrionis, G., Karavida, V., Zioga, E., Anagnostou, I. & Mantziou, S. (2015). Obesity and Physical Activity in Preschool Children. 1st International Developental Pediatrics (IDP) Congress and the 2nd National Developmental Pediatrics Congress: "Addressing Difficulties in Early Childhood Developmet", 2-5th December, Turkey.
 • Ζιώγα, Ε., Βρυώνη, Ε., Διονύσης, Σ., Μπέκιου, Κ., Χαλιάσος, N. & Μάντζιου, Σ. (2015). Νοσηλευόμενο Παιδί και Μουσικά Προγράμματα. 27ο Συνέδριο Κοινωνικής Παιδιατρικής – Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγή της Υγείας. 9-10 Οκτωβρίου, Μονεμβασιά,.
 • Διονύσης,Σ., Μάντζιου,Σ. & Ζιώγα, Ε. (2014). Πρακτικές Συμβουλευτικής στην Ενδυνάμωση της Πολιτισμικής Ταυτότητας Παιδιών Προσχολικής Ηλικίας. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας:«Σύγχρονες Τάσεις, Μελλοντικοί Προσανατολισμοί», 6–9 Νοεμβρίου, Πανεπιστήμιο Πατρών.
 • Αχνούλα, Γ., Μάντζιου, Σ., Διονύσης, Σ., Καραγρηγόρη, Φ. & Μπουρδούβαλη, Β. (2014). Συμβουλευτική Βρεφικής Χειροπρακτικής σε Γονείς με Πρόωρα Βρέφη. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας: «Σύγχρονες Τάσεις, Μελλοντικοί Προσανατολισμοί», 6–9 Νοεμβρίου, Πανεπιστήμιο Πατρών.  
 • Charisi, A.  & Μantziou, S. (2014). Parents Infant Massage Classes as a Function of Adult Education: An Enabling Context for Parents Development. 14th World Congress, World Association of Infant Mental Health – WAIMH– «Babies: Their Contribution – Our Responsibilities». 14th – 18th June, Edinburgh International Conference Center. Scotland.
 • Μάντζιου,Σ., Καραβίδα,Β., Αχνούλα, Γ. & Διονύσης, Σ. (2014). Διαστάσεις της Πιστοποίησης Αποφοίτων Τμημάτων Υγείας, Αγωγής και Κοινωνικής Πρόνοιας ως Εκπαιδευτές Βρεφικής Χειροπρακτικής. 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Συμβουλευτικής Ψυχολογίας: «Σύγχρονες Τάσεις, Μελλοντικοί Προσανατολισμοί», 6–9 Νοεμβρίου,   Πανεπιστήμιο Πατρών.  

 

 

© T.E.I. Ηπείρου | Τμήμα Προσχολικής Αγωγής | 4o χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών | Τ.Κ. 45500 | Ιωάννινα | Τηλ. 2651050714

You are here: Home Εργαστήρια Έρευνας και Εφαρμογής Βρεφικής Αφής - ΕΕΕΒΑ