Απαραίτητα Έγγραφα

Απαραίτητα έγγραφα που χρειάζεστε για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus

 

 • Αίτηση συμμετοχής
  • Αναλυτική βαθμολογία
  • Πιστοποιητικό Γνώσης της Αγγλικής και της Γλώσσας Χώρας Υποδοχής (εφόσον υπάρχει)

 • Έντυπα πριν την αναχώρηση
  • Αίτηση - Δήλωση
  • Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου
  • Φωτοτυπία της 1ης σελίδας του βιβλιαρίου της Τράπεζας Πειραιώς
  • Φωτογραφία ταυτότητας
  • Αντίγραφο Φορολογικής Δήλωσης*

ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

*Προκειμένου να ληφθεί υπόψη ο κοινωνικοοικονομικός παράγοντας κατά τη χρηματοδότηση των φοιτητών που προέρχονται από ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Οι φοιτητές των οποίων το οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τις 6.000 ευρώ κατά το πλέον πρόσφατο οικονομικό έτος, δικαιούνται  50 ευρώ το μήνα επιπλέον. Επίσης  οι φοιτητές που προέρχονται από πολύτεκνες οικογένειες (4 παιδιά και άνω) θα δικαιούνται το επιπλέον ποσό των 50 ευρώ ανά μήνα σε περίπτωση που το ετήσιο οικογενειακό εισόδημά τους δεν ξεπερνά τις 20.000 ευρώ.

© T.E.I. Ηπείρου | Τμήμα Προσχολικής Αγωγής | 4o χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών | Τ.Κ. 45500 | Ιωάννινα | Τηλ. 2651050714

You are here: Home Erasmus Απαραίτητα Έγγραφα