Ομάδες & Ημέρες Εργαστηρίου Αγωγής & Φροντίδας Νηπίου Ι (Δ΄εξαμήνου)

ΔΕΥΤΕΡΑ
Α.Μ. Π/Σ
18044 9ος ΒΝΣ
18068 9ος ΒΝΣ
18058 9ος ΒΝΣ
18122 9ος ΒΝΣ
18124 9ος ΒΝΣ
18138 9ος ΒΝΣ
18104 9ος ΒΝΣ
18117 6ος ΒΝΣ
18129 8ος ΒΝΣ
18115 9ος ΒΝΣ
17585 8ος ΒΝΣ
18055 8ος ΒΝΣ
18112 8ος ΒΝΣ
18043 8ος ΒΝΣ
18086 8ος ΒΝΣ
18144 8ος ΒΝΣ
18090 8ος ΒΝΣ
18046 5ος ΒΝΣ
18130 5ος ΒΝΣ
18092 5ος ΒΝΣ
18136 6ος ΒΝΣ
18078 6ος ΒΝΣ
18056 5ος ΒΝΣ
18116 5ος ΒΝΣ
18093 5ος ΒΝΣ
18153 5ος ΒΝΣ
18067 3ος Π/Σ
18121 3ος Π/Σ
18064 5ος ΒΝΣ
18100 6ος ΒΝΣ
18127 6ος ΒΝΣ
18098 6ος ΒΝΣ
17581 3ος Π/Σ
18047 3ος Π/Σ
17563 5ος ΒΝΣ
18041 6ος ΒΝΣ
18079 3ος ΒΝΣ
18109 8ος ΒΝΣ
16995 8ος ΒΝΣ
 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
Α.Μ. Π/Σ
18076 8ος ΒΝΣ
18123 8ος ΒΝΣ
18108 3ος ΒΝΣ
18075 8ος ΒΝΣ
17459 5ος Π/Σ
18128 9ος ΒΝΣ
18135 9ος ΒΝΣ
18066 9ος ΒΝΣ
18091 9ος ΒΝΣ
18084 9ος ΒΝΣ
18101 8ος ΒΝΣ
18140 8ος ΒΝΣ
18070 1ος ΒΝΣ
18050 1ος ΒΝΣ
18120 1ος ΒΝΣ
17579 1ος ΒΝΣ
18097 1ος ΒΝΣ
18040 1ος ΒΝΣ
18119 3ος ΒΝΣ
18094 3ος ΒΝΣ
18131 3ος ΒΝΣ
18065 3ος ΒΝΣ
14137 9ος ΒΝΣ
18042 3ος ΒΝΣ
18125 9ος ΒΝΣ
18105 8ος ΒΝΣ
18146 8ος ΒΝΣ
18069 8ος ΒΝΣ
18145 8ος ΒΝΣ
18103 5ος Π/Σ
17582 5ος Π/Σ
18151 5ος Π/Σ
18048 2ος ΒΝΣ
18051 5ος Π/Σ
18039 2ος ΒΝΣ
17561 5ος Π/Σ
18074 2ος ΒΝΣ
18049 2ος ΒΝΣ
18037 2ος ΒΝΣ
18110 2ος ΒΝΣ
 

© T.E.I. Ηπείρου | Τμήμα Προσχολικής Αγωγής | 4o χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών | Τ.Κ. 45500 | Ιωάννινα | Τηλ. 2651050714

You are here: Home Ανακοινώσεις Μαθήματα Ομάδες & Ημέρες Εργαστηρίου Αγωγής & Φροντίδας Νηπίου Ι (Δ΄εξαμήνου)