Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος Εικαστική Αγωγή Ι & Εικαστική Αγωγή ΙΙ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος

Εικαστική Αγωγή Ι & Εικαστική Αγωγή ΙΙ

θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17/09/2019 στην Αίθουσα Πηλοπλαστικής.

  • Ομάδες Α1 & Α2   Ώρα: 13:00– 14:00

Η Διδάσκουσα

Αλεξάνδρα Νούσια

Πανεπιστημιακή Υπότροφος

© Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία | 4o χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών | Τ.Κ. 45500 | Ιωάννινα | Τηλ. 2651050735 | Email: ece@ioa.teiep.gr

You are here: Home Ανακοινώσεις Εξεταστική Εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος Εικαστική Αγωγή Ι & Εικαστική Αγωγή ΙΙ