Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Ύλη Εργαστηρίου "Αισθητική Αγωγή Προσχ. Ηλ. ΙΙ - Πηλοπλαστική"

Αισθητική Αγωγή Προσχ. Ηλ. ΙΙ - Πηλοπλαστικής (Δ΄Εξάμηνο)

Ύλη Εργαστηρίων

Την ημέρα της εξέτασης των εργαστηρίων, οι φοιτητές να προσκομίσουν τις παρακάτω εργασίες. Πάνω στην κάθε εργασία να υπάρχει το ονοματεπώνυμο του εξεταζόμενου.

1) Άσκηση Χρωματολογίας

2) Τεχνική του Matisse (κομμένες ακουαρέλες)

3) επίπεδο collage

4)κατασκευή με χαρτί του μέτρου

5)κατασκευή με ανακυκλώσιμα υλικά

6)τεχνική του κορδονιού

7)προσθετική τεχνική-μαζί με την φωτοτυπία

8)νευρόσπαστο

Οι εργασίες της πηλοπλαστικής θα είναι όλες χρωματισμένες.

Οι ημερομηνίες των εξετάσεων των εργαστηρίων, θα ανακοινωθούν από την διδάσκουσα στις ώρες των μαθημάτων (εργαστηρίων).

Η διδάσκουσα

Γιωτάκη Ίρις

© Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία | 4o χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών | Τ.Κ. 45500 | Ιωάννινα | Τηλ. 2651050735 | Email: ece@ioa.teiep.gr

You are here: Home Ανακοινώσεις Εξεταστική Ύλη Εργαστηρίου "Αισθητική Αγωγή Προσχ. Ηλ. ΙΙ - Πηλοπλαστική"