Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ «ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ I» Β΄ Εαρ. Εξαμ. 2017- 18

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ «ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ I» Β΄ Εαρ. Εξαμ. 2017- 18
Εξελικτική Ψυχολογία Ι  -  Β΄ ΑΚ. ΕΞΑΜΗΝΟ    
 
 Feldman, R. (2011). Εξελικτική Ψυχολογία – Ενιαίο.  Gutenberg. Σελ. 206 – 243 και 278 – 321.


 Αναγνωστάκη κ.συν. (2011). Παρατηρώντας το βρέφος. Καστανιώτης.
Σελ.69 – 105 και  287 – 307.

        Η Διδάσκουσα
             Στρατούλα  Μάντζιου

© Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία | 4o χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών | Τ.Κ. 45500 | Ιωάννινα | Τηλ. 2651050735 | Email: ece@ioa.teiep.gr

You are here: Home Ανακοινώσεις Εξεταστική ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ «ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ I» Β΄ Εαρ. Εξαμ. 2017- 18