Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία

Εκμάθηση ρωσικής γλώσσας

Το Κέντρο Ξένων Γλωσσών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Αγ. Πετρούπολης συνεχίζουν για μία ακόμη ακαδημαϊκή χρονιά τα δωρεάν μαθήματα εκμάθησης ρωσικής γλώσσας εξ αποστάσεως. Ήδη πέρυσι 25 φοιτητές και μέλη του διδακτικού/διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου μας ολοκλήρωσαν τον πρώτο κύκλο μαθημάτων ρωσικής γλώσσας επιπέδου Α1 και τώρα θα συνεχίσουν με το επόμενο επίπεδο.

Φέτος θα δημιουργηθούν 2 νέα τμήματα (‘Αρχαρίων) εκμάθησης ρωσικής γλώσσας συνολικού αριθμού 38 ατόμων (19 άτομα σε κάθε Τμήμα). Τα μαθήματα θα πραγματοποιηθούν εξ αποστάσεως μέσω MsTeams, εξαιτίας των ιδιαίτερων συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί λόγω της πανδημίας COVID-19. Όσα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές/-τριες, διδάσκοντες, διοικητικό προσωπικό) ενδιαφέρονται να τα παρακολουθήσουν, παρακαλούνται να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους το αργότερο έως και τις 12 Οκτωβρίου 2020 στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs0knlq-cTksJm7j0SATw3CMYBIrJaWVIyGK78tTQu7R2xRA/viewform 

Το μαθήματα αυτά δεν αποτελούν μέρος των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων/Σχολών (δηλ. δεν συνυπολογίζονται στον βαθμό πτυχίου των φοιτητών), όμως, με την ολοκλήρωση του κάθε κύκλου, παρέχεται στους συμμετέχοντες σχετική Βεβαίωση παρακολούθησης των μαθημάτων.

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση την Τρίτη, 13 Οκτωβρίου, 2020 και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν σε όλους με email.

Η γλώσσα επικοινωνίας με τη διδάσκουσα είναι η Αγγλική, καθώς η διδάσκουσα είναι ρωσικής καταγωγής. Ως εκ τούτου, είναι απαραίτητο οι συμμετέχοντες να γνωρίζουν την Αγγλική γλώσσα σε επίπεδο τουλάχιστον Β2.

Η ακαδημαϊκή υπεύθυνη του προγράμματος,

Θ. Τσελίγκα
Ε.Ε.Π. Αγγλικής Γλώσσας
Τμήμα Ιατρικής

© Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων | Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία | 4o χιλ. Εθνικής Οδού Ιωαννίνων-Αθηνών | Τ.Κ. 45500 | Ιωάννινα | Τηλ. 2651050735 | Email: ece@ioa.teiep.gr

You are here: Home Ανακοινώσεις Ακαδημαϊκά και άλλα ζητήματα Εκμάθηση ρωσικής γλώσσας